• Počúvate Rádio Dychovka?
  • Páči sa Vám vysielaná hudba?

  V prípade že by ste mali pocit že chcete aj Vy podporiť projekt ako osoba, fanúšik, poslucháč môžete tak učiniť napr. jednorázovým príspevkom alebo pravidelným mesačným príkazom v banke.

  All Music Service,s.r.o. (prevádzkovateľ internetového rádia dychovka)

  IBAN: SK4783300000002201435296    / Fio banka

  konštantný symbol: 0298 (Ostatné bezhotovostné prevody)

  variabilný symbol: ako variabilný symbol uveďte deň, mesiac a rok narodenia v tvare DDMMRRRR, teda napr. 06121978

  Z hľadiska vedenia účtovníctva je dôležité, aby ste do kolonky „poznámka k platbe“ napísali:
  Dar od + Vaše meno a priezvisko

   

  Príspevok bude použitý na prevádzkové náklady rádia + marketing

   

   Platba Paypal

   

   

  Za Váš finančný príspevok  

   

       Ď A K U J E M E