Podpora

Milí poslucháči, fanúšikovia dychovej a swingovej hudby!

Nakoľko vysielame už viac ako rok a chceme skvalitniť vysielanie, rozšíriť ponuku relácií, zabezpečiť moderovanie, touto cestou sme nútení požiadať o finančnú podporu tak dávame na známosť že:

Máte jedinečnú príležitosť podporiť prevádzku Rádia Dychovka,

ktorí môžte, napomôžte, jedným rázom, pravidelne, hneď nám bude všetkým pekne 1f642 - Podpora

*Nato aby sme pokryli moderovanie a skvalitnili obsah musíme zohnať minimálne 300 optimálne 500 a viac donorov (podporovateľov) s pravidelným mesačným príspevkom aspoň 3-5€. Každý samozrejme podľa svojich možností.

Ďakujeme Vám za morálnu, ale aj finančnú podporu Rádia Dychovka.

Vďaka Vám môžeme zlepšovať obsah vysielania, rozširovať program, ponúknuť moderované relácie. Bez Vašej podpory to pôjde len veľmi ťažko.


Chcete nás podporiť?

Môžete tak urobiť:

  1. bankovým prevodom na číslo účtu v tvare:
    IBAN:  SK4483300000002201836057
    BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  1. poštovou poukážkou typu R na číslo účtu v tvare IBAN:

          adresát: Slovenská dychová hudba, Brnianská 2038/1, 911 05 Trenčín

IBAN:  SK4483300000002201836057

BIC: FIOZSKBAXXX

  1. poštovou poukážkou na adresu Slovenská dychová hudba, Brnianská 2038/1, 911 05 Trenčín 
  2. cez SIPO –  (pripravujeme)

V prípade, že máte záujem o zaslanie predtlačených poštových poukazov na účet typu R,

volajte v pracovných dňoch od 9:00 do 15:30 hod. na telefónne číslo: 0950 405 069

Všetkých darcov pravidelne zaraďujeme do žrebovania a 1x mesačne vyžrebujeme jedného výhercu.                

V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať.

Dakujeme - Podpora