Hraj a Vyhraj!

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Hraj a Vyhraj” (ďalej len „Štatút“) Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) Slovenská dychová hudba o.z.…